SolaMix - Contactmiddagen Sola Fide


 

Deze middagen zijn bedoeld voor iedereen: wel of geen lid van één van onze vier wijkgemeenten, jong of oud, wel of niet kerkelijk meelevend, of behorend tot een ander geloofsgemeenschap.  Kortom, iedereen is welkom.


Als naam voor de contactmiddagen is SolaMix gekozen; met een knipoog naar Sola Fide en een “mixture“ van diverse mensen. De contactmiddagen worden eenmaal in de twee weken gehouden op donderdag, van 14.00 uur tot 16.30 uur in het kerkgebouw van

Sola Fide aan de Eikenlaan 3 te Veenendaal.
 

Het is de bedoeling om er een gezellige middag van te maken door bijvoorbeeld met elkaar te praten, of gezellig een spelletje te spelen zoals scrabble, rummikub, klaverjassen en sjoelen. Ook wordt er de mogelijkheid geboden om te handwerken. De koffie en thee worden door Sola Fide verstrekt.

 

De leiding van de middagen berust bij de Corrie van Rixoort. Zij worden bijgestaan door een team van gastvrouwen en gastheren. U wordt bij deze van harte uitgenodigd om de contactmiddagen te bezoeken. Wij hopen u te mogen begroeten in het seizoen 2017 – 2018.

 

Ieder seizoen wordt er een nieuw rooster samengesteld, zodat u precies weet, wanneer de contactmiddagen gehouden worden. In seizoen 2017 - 2018 is SolaMix op de volgende data:

 

14-09 / 28-09 / 12-10 / 26-10 /09-11 / 23-11 /07-12 / 21-12 (Kerst) /

11-01 / 25-01 / 08-02 / 22-02 / 08-03 / 22-03 / 05-04 / 19-04 /

03-05 / 17-05 / 31-05 / 14-06 / 28-06 / 12-07 / 26-07.

 

In seizoen 2018 - 2019 is SolaMix op de volgende data:

 

13-09 / 27-09 / 11-10 / 25-10 / 08-11 / 22-11 / 06-12 / 20-12 (kerst)  / 17-01 / 31-01 / 14-02 / 28-02 / 14-03 / 28-03 / 11-04 / 25-04 / 

09-05 / 23-05 / 06-06 / 20-06

 

Voor informatie kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw Gerrie Heuvelman (513692 of via e-mail).

 

 Indien er vervoer nodig mocht zijn, dan kan dit door de diaconie van Sola Fide geregeld worden. Neem hiervoor contact op met de mevrouw Evelien Roseboom, telefonisch op 06-11353069 of via e-mail.