HiP blijft helpen in Veenendaal


Help HiP helpen!

HiP (Hulp in Praktijk) is een sterk groeiend netwerk van christenen die in hun eigen buurt vrijwillig hulp bieden aan mensen in nood. Hulpvragers zonder sociaal netwerk en financiŽle middelen om hulp te kunnen inkopen, worden op deze manier geholpen door hulpbieders die daarmee ook hun eigen kerk een gezicht geven in de lokale samenleving.


Vraag en aanbod worden door de plaatselijke helpdesk van HiP bij elkaar gebracht. Voordat een hulpvraag een hulpbieder bereikt, is deze eerst door een HiP-medewerker in behandeling genomen en afgebakend tot een geschikte HiP-hulpvraag. Zowel hulpvragers als hulpbieders weten hierdoor wat zij kunnen verwachten, waar de vraag begint en waar hij eindigt.

 

Waarom HiP?

HiP biedt kerkleden een manier om het geloof in Jezus Christus

handen en voeten te geven in de eigen leefomgeving.

Kerken krijgen een gezicht binnen de eigen woonplaats en wijk; kerkelijke hulpbieders verlenen hulp namens de eigen kerk.

HiP geeft kerken en haar leden zicht op de nood in de lokale samenleving.

Samenwerking met andere kerken zorgt voor verbondenheid.

 

Ook helpen?
Dat kan op verschillende manieren. Natuurlijk is aanmelden als hulpbieder een hele mooie mogelijkheid! Aanmelden kan via www.hulpinveenendaal.nl of door te bellen naar 0900-4474474.

 

U kunt eventueel ook een gift overmaken naar:

 

   IBAN    NL45 RABO 0327238348

t.n.v.    St. Hulp in Praktijk - Veenendaal

   
Ook dit jaar geldt: Helpen is HiP!