Nieuws

 

 

        

                         Foto's belijdenisdienst Pinksteren 2014

                         Bericht geplaatst op: zondag 8 juni 2014

                          

                         Tijdens de pinksterdienst met thema "de Geest spreekt alle talen" deden vier gemeenteleden belijdenis van hun geloof: Heidi Nieuwenhuis - van de Kuit, Gert van Harn, Evert van Dijk en Esther Slagman - Timmer. U kunt de tijdens deze dienst gemaakte foto's bekijken door hier te klikken. Er wordt dan een nieuw venster geopend met voor het webalbum. Mocht u één of meer foto's digitaal willen ontvangen, stuur dan een mail naar Simon de Ligt (hier klikken)

                          

                         * * * * *

                          

                         Aanmelden voor Sola Friends zeilkamp 2014 gestart

                         Bericht updated op: zondag 27 april 2014

                          

                         Ook dit jaar hopen we in augustus met jongeren uit alle vier de wijken af te reizen naar Friesland. Het zeilkamp is voor onze jongeren een prima gelegenheid om ook niet-gelovige vrienden mee naar toe te nemen. Op een laagdrempelige manier brengen we de jongeren in contact met elkaar en met Hem. Uiteraard stimuleren we de jongeren om ook ná het zeilkamp betrokken te blijven bij jeugdactiviteiten.

                          

                         Wil je er ook bij zijn? Meldt je dan aan via het online inschrijfformulier of download het inschrijfformulier, vul het in en mail het of print het uit en geef het af bij Giny Kleijer (Buurtlaan-Oost 109 - Veenendaal).

                          

                         Ook u als gemeentelid kunt een bijdrage leveren! Door gebed voor onze jongeren, dat zij Hem persoonlijk mogen leren kennen en hun leven in Zijn handen willen leggen. Wilt u op financiële wijze bijdragen? Dat kan door een gift over te maken naar IBAN rekeningnummer NL81 RABO 0395 1854 24 ten name van Sola Fide o.v.v. gift zeilkamp 2014.

                          

                         Om de foto's van voorgaande jaren te bekijken en voor meer informatie, kun je hier verder lezen.

                    

                         * * * * *

                    

                   Opbrengst vastenactie 2014 "Een toekomst voor Toffee!"

                   Bericht geplaatst op: zondag 25 mei 2014

                    

                   Dit jaar gaat de opbrengst van de vastenactie naar de township Knysna (spreek je uit als Naisna) in Zuid-Afrika. Twee van onze gemeenteleden, Elly en Geurt van Steenbeek, ontmoetten daar tijdens een verblijf in Zuid-Afrika twee vrouwen. Ella en Penny, die zich het lot hebben aangetrokken van met name vrouwen en kinderen in deze township. De opbrengst van de vastenactie zal worden besteed aan educatie en opleiding. Bekijk hier het interview met Elly en Geurt over het project.

                    

                   Inmiddels is de eindstand bekend. In totaal is het mooie bedrag opgehaald van 4.861 euro. Ook hiervoor is een interview opgenomen met Elly en Geurt dat hier kan worden bekeken.

                    

                   Iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan de toekomst van Toffee wordt hartelijk bedankt!!!

                    

                         * * * * *

                          

                         Presentatie gemeenteavond voor alle wijken (10 april)

                         Bericht updated op: zaterdag 12 april 2014

                          

                         Op 10 april  was de algemene gemeenteavond voor alle vier de wijkgemeenten. De avond stond in het teken van de nieuwbouw Aller Erf en het beleidsplan 2014 - 2017. Zowel het beleidsplan als de  presentatie die is gegeven kunt u inzien en eventueel downloaden door erop te klikken.

                    

                         * * * * *

                    

                   Foto's kerstmorgendienst

                   Bericht geplaatst op: woensdag 25 december 2013

                    

                   Er werd door vele gemeenteleden van jong tot oud een bijdrage geleverd aan de kerstmorgendienst op 25 december. Het gemeentekoor zong uitbundig een aantal liederen en door de kindernevendienst werd een kerstspel opgevoerd. Om een indruk te krijgen kunt u de foto's  hier bekijken (werkt niet op een iPad) . Als u één of meer foto's digitaal wilt ontvangen, stuur dan even een mailtje naar Simon de Ligt. Geef svp aan om welke foto's (nummer van de foto) het gaat of dat u ze allemaal wilt ontvangen. Voor het versturen van de foto's maak ik gebruik van WeTransfer (werkt niet op een iPad).

              

                   * * * * *

              

             Foto's kerstviering SolaMix

             Bericht geplaatst op: zaterdag 21 december 2013

              

             Op donderdagmiddag 19 december j.l. was de jaarlijkse kerstviering van SolaMix. Het was een gezellige samenzijn met 56 deelnemers. Onder de muzikale begeleiding van Alie Valkenburg werden een aantal kerstliederen gezongen. Daarnaast werden een aantal gedichten voorgedragen. De middag werd afgesloten met een broodmaaltijd met soep en een kroket en een ijsje van Tamminga als toetje. Om een indruk te krijgen kunt u de foto's  hier bekijken (werkt niet op een iPad) . Als u één of meer foto's digitaal wilt ontvangen, stuur dan even een mailtje naar Simon de Ligt. Geef svp aan om welke foto's (nummer van de foto) het gaat of dat u ze allemaal wilt ontvangen. Voor het versturen van de foto's maak ik gebruik van WeTransfer (werkt niet op een iPad).

        

             * * * * *

                    

                   Foto's kerstdiner Sola Friends

                   Bericht geplaatst op: zondag 15 december 2013

                    

                   Op zaterdagavond 14 december j.l. was het jaarlijkse kerstdiner van Sola Friends. Het was een gezellige happening die werd opgeluisterd door Bert de kerstman. Het kerstverhaal werd verteld door Menno Hansen. Om een indruk te krijgen kunt u de foto's bekijken via de website van Sola Friends of door hier te klikken (werkt niet op een iPad). Als je één of meer foto's digitaal wilt ontvangen, stuur dan even een mailtje naar Simon de Ligt. Geef svp aan om welke foto's (nummer van de foto) het gaat of dat je ze allemaal wilt ontvangen. Voor het versturen van de foto's maak ik gebruik van WeTransfer (werkt niet op een iPad).

                    

                   * * * * *

                    

Eeuwigheidszondag

Bericht geplaatst op:zondag 8 december 2013

   

  Op 24 november jongsleden was het eeuwigheidszondag en herdachten wij de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden.

   

  Voorin de kerk stond een standaard met daarop de lijst met alle namen.

   

  De kinderen van de kindernevendienst brachten voor iedere overledene een roos naar voren. Deze kon na de dienst door een nabestaande worden opgehaald.

 

 

* * * * *

 

Aanleveren gegevens Solafaceboek

Bericht geplaatst op: woensdag 20 maart 2013

Klik hier (of op bovenstaande afbeelding) om uw gegevens voor Solafaceboek in te kunnen voeren.

Klik hier (of op bovenstaande afbeelding) om uw foto te kunnen mailen. U kunt de foto als bijlage kunnen toevoegen aan de mail.

 

Voor meer informatie kunt u hier klikken of via het menu [Gemeente] bovenaan naar de Solafaceboek pagina geen.

 

* * * * *

 

Impressie inzameling voedselbank - dankdag 2013
Bericht geplaatst op: zaterdag 16 novemberr 2013

 

De inzamelingsactie voor de Voedselbank Veenendaal die is gehouden op zondag 10 november was een groot succes. Er was duidelijk sprake van een saamhorigheidsgevoel, hetgeen ook tot uiting is gekomen in de opbrengst. In totaal werden 22 kratten met blikken en potten ingezameld. De opbrengst is op maandag 11 november overhandigd aan een vertegenwoordiger van de Voedselbank. Op de websites van Rijnpost en Veenendaalse krant is een stukje geplaatst, inclusief foto's. Deze laatste heeft het artikel, inclusief kleurenfoto van Isa, ook nog opgenomen in de krant van woensdag 11 november (pagina 11). Namens de diakonie en natuurlijk de Voedselbank Veenendaal willen wij iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen van harte bedanken.

 

* * * * *

 

Impressie en foto's uitje bijbelkring Amsterdam

Bericht geplaatst op: maandag 23 september 2013

 

Op 4 september is een groep van circa 30 gemeenteleden met de bus naar Amsterdam geweest met het jaarlijkse uitje van de bijbelclub. Lees hier verder ...

 

* * * * *

 

Data SolaMix middagen seizoen 2013/2014

Bericht geplaatst op: zondag 8 september 2013

 

Via deze link kunt u de data bekijken waarop de SolaMix middagen worden gehouden voor het komende seizoen.

 

* * * * *

 

Foto impressie SolaFriends zeilkamp 2013

Bericht geplaatst op: zondag 15 september 2013

 

Het laatste weekend van augustus zijn de jongeren van SolaFriends weer op zeilkamp geweest naar Koudum in Fryslân. Het weer zat mee. Regelmatig de zon en met een windkracht 4 a 5 BFT uit de goede hoek was het prima zeilen op de Fluessen en het Hegemeer. Om een indruk te krijgen van het weekend kunt u de foto's en een daarvan gemaakt filmpje hier bekijken.